İrtibat
+90 555 212 8890

Yüksek Lisans ve Doktora

Belarus’ta Yüksek Lisans ve Doktora

Belarus’ta Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen üniversite mezunları, öncelikle “Rusça Yeterlilik Belgesine” ne 
sahip olması gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan öğrenci, Belarus ‘ da hangi alanda yüksek lisans ve doktora 
yapmak isterse, o alandaki ilgili üniversitenin “HAZIRLIK FAKÜLTESİ ” ni bitirmek zorundadır. 
Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili ‘Rusçadır, bu nedenle hazırlık fakültesi bitirme zorunluluğu vardır. 
Yüksek Lisans 2 yıl, Doktora Programlarının süresi de eğitim alanlarına göre değişmektedir.