İrtibat
+90 555 212 8890

Belarus Devlet Radyoelektronik Üniversitesi

Belarus Devlet Radyoelektronik Üniversitesi ( www.bsuir.by )

Belarus Devlet Radyoelektronik Üniversitesi, 1964’de kurulmuştur. Belarus’un radyoelektronik, enformatik ve kominakasyon ağları bakımından en önde gelen üniversitesidir. 
Üniversitenin akademisyen kadrosunun büyük bir bölümü Amerika’daki  New York Bilim Akademisi’nin üyesidirler Radyoelektronik Üniversitesinin profesör ve doçentleri Amerika, Kanada, Almanya, Portekiz, İspanya, Çin, Polonya, Rusya v.b. ülkelerdeki üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermektedirler.
Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitede, 280 yabancı öğrenci okumaktadır. Bu yabancı öğrenciler Çin başta olmak üzere Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelmektedirler. 
Eğitim, birbirine yakın, şehir merkezindeki 7 modern donanımlı kampüste verilmektedir. Bu modern kampusların yapımında sponsor olan PHILIPS, INTEL, IBM ve diğer Belarus şirketleri üniversiteyle işbirliği içinde olup öğrenim gören öğrencilerin hem staj hem de istihdamında büyük bir rol üstlenmektedir.

Türk öğrenciler tarafından son yıllarda tercih edilen bu üniversite, özellikle radyoelektronik ve telekominikasyon alanlarına ilgi duyan öğrenciler için en ideal üniversitedir. Ancak hazırlık fakültesinin 2. döneminde Rusçanın yanında sayısal dersler (matematik ve fizik ) verilmekte, bu dersleri başarabilenler ilgi duyulan alanlarda okuma hakkı elde edebilmektedirler.

Hazırlık Fakültesi; yabancı öğrenciler için 10 aylık bir süreçtir,1 Ekim’de eğitim başlamaktadır. Yabancı öğrencilere Rusça dilbilgisi ve 2. dönem sayısal dersler verilmektedir.
Üniversitenin Fakülteleri ve Bölümleri ise şöyledir:

Bilgisayar Destekli Tasarım Fakültesi
Radyoelektronik Cihazların Üretimi Ve Tasarımı
Radyoelektronik Cihazların Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Modelleme
Elektronik ve Optik Sistemler ve Teknolojiler
Tıbbi Elektronik
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Güvenlik Sistemleri
Teknik Güvenliğin Sağlanması


Bilgi Teknolojileri ve Kontrol Fakültesi

Bilgi İşlem İçin Otomatik Sistemler
Yapay Zeka
Bilgi Teknolojileri ve Teknik Sistemlerin Kontrolü
Endüstriyel Elektronik

Elektronik ve Radyo Mühendisliği 
Radyo Mühendisliği
Radyoelektronik Sistemler
Radyobilişim
Radyoelektronik Bilgi Güvenliği
Mikro ve Nano Elektronik Teknolojiler ve Sistemler
Kuantum Bilgi Sistemleri
Nanoteknolojiler ve Nano Elektronik

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Fakültesi
Bilgisayarlar, Sistemler ve Ağlar
Bilgi Teknolojileri Yazılımı
Finansal Sistemler İçin Bilgi Teknolojileri

Telekomünikasyon Fakültesi
Bilgi Sistemleri ve Ağların Metrolojik Bakımı
Çok Kanallı Telekomünikasyon Sistemleri
Kablosuz İletişim Sistemleri, Yayıncılık ve Televizyon
Telekomünikasyon Ağları
Telekomünikasyonun Bilgi Güvenliği
Multimedya Bilgi dağıtım Sistemleri
Lazer Bilgi ve Ölçüm Sistemleri

Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi
Ekonomi ve İş Yönetimi
Pazarlama
Bilgi Sistemleri ve Ekonomi Teknolojileri