İrtibat
+90 555 212 8890

Yök Denkliği

Yök Denkliği

Yök Denkliği Neden Önemli ?
      Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), liseyi bitiren her öğrencinin yüzleştiği  bir gerçektir. YÖK onayı almış olmak bir avantaj,ama almamak da her şeyin sonu değildir aslında.
YÖK DENKLİĞİ nedir?
       YÖK ,hem Yüksek Öğrenim Kanunu,hem de buna bağlı olan kurumun Yüksek Öğrenim Kurumu ‘ nun kısaltmasıdır. Ülkemiz kanunlarına göre,üniversite eğitiminin geçerli olması için eğitimin  YÖK ‘ e  bağlı bir yerel üniversiteden ya da YÖK ‘ ün onay verdiği bir yabancı üniversiteden alınması gerekmektedir. 
YÖK DENKLİĞİNİN  faydası nedir?
      YÖK onaylı bir  üniversite diplomanız varsa ,resmi olarak üniversite mezunu statüsü alırsınız. Bu , askerlik  yaparken ‘kısa dönem ,erbaş ya da yedek subay’ olmanızı sağlar. Bunun yanında ,kamu görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız,üniversite diplomanızın YÖK onaylı olması gerekmektedir. Aksi halde resmi merciler tarafından lise mezunu olarak sınıflandırılırsınız.
  Önemli : Uzun vadede  düşünüldüğünde Avrupa Birliği uyum çalışmaları sonucunda denklik sorunu da kalmayacaktır. AB ülkelerinde denk olarak görülen tüm diplomalar, ülkemizde de denklik kazanacaklardır. Bu durum,artık sadece zamanla ilgili bir sorundur. 
YÖK DENKLİĞİ OLMAZSA.
       Üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz ve askerliğinizi uzun dönem  ‘er’ olarak yaparsınız. Bunun dışında hayatınızda değişen hiçbir şey olmayacaktır. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur. Mesleğiniz,iş deneyiminiz,bireysel özellikleriniz  özel sektörde dikkate alınacak hususlardır. Buna ek olarak ,yurtdışında eğitim almış olmanız özellikle bir avantaj olarak değerlendirilecek,yabancı dil bilmeniz de sizi ‘çok daha tercih edilen’ hale getirecektir.
       Sonuç olarak, eğer gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa,yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin  YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmaması sizin için pek bir önem taşımayacaktır. Günümüz eğitim ve sınav sistemi nedeniyle üniversite eğitimi almak çok zorlaştığı için , her yıl binlerce öğrenci yurtdışındaki üniversitelerde eğitim almayı tercih etmektedir. Üniversite  sınavını kazanamadığınız için lise mezunu kalmaktansa, yurtdışında üniversite okuyarak ‘üniversite mezunu’ olmak daha mantıklı ve akılcı bir yaklaşımdır.
       YÖK, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında, Temel Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Kültür, Sosyoloji, Klasik Arkeoloji, Beden  Eğitimi v.b.alanlarda alınacak   diplomaların denkliği; ne tür bir eğitim sonunda alındığı dikkate alınarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ‘ nun 2880 sayılı kanunla değişip 7/p maddesi ile 11.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ hükümleri uyarınca,( bir önceki diploma,öğrenim süresi içinde alınmış ders, not, ve ders  saatlerini/ kredilerini gösterir belge (transkript) ve pasaport asıllarının  incelenmesinden sonra ) ilgili  mevzuata uygunluğu saptandığı taktirde  karar verilmekte; tıp,eczacılık,diş hekimliği alanlarındaki diplomaların  ön lisans / lisans  derecelerine eşitliği yapılacak  ‘seviye tespit sınavı’ sonıcuna göre, mühendislik, hukuk v.b.  mesleki alanlardaki diplomaların denkliği ise adayın aldığı dersler  ve bunların  içerikleri dikkate  alınarak reddedilmekte, kabul edilmekte veya yapılacak seviye tespit sınavı sonucuna göre karara bağlanmaktadır.  
Bu yazı sahinbay.com tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda avukatlarımız tarafından , içeriği kullanan web sitesi tasarımcısı başta olmak üzere sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Ayrıntılı Bilgiler için http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi