İrtibat
+90 555 212 8890

Belarus Devlet Üniversitesi

Belarus Devlet Üniversitesi  (www.bsu.by)  

30 Ekim 1921 tarihinde kurulmuş olan Belarus Devlet Üniversitesi (BGU), Belarus’un en büyük üniversitesidir. 
Köklü bir geçmişe sahip olan BGU’nun kampüsü 2. Dünya Savaşı’nda tamamen yıkıldı ve üniversitenin 
tüm laboratuvarları ve kütüphanesi yağmalandı.  
Savaş sonrasında tekrar eğitime başlayan BGU, 1950’li yıllardan beri Belarus’un öncü üniversitesi durumundadır. 
Bugün BGU’da 2348 öğretim üyesi görev yapmakta, kendine ait bir radyosu ve gazetesi bulunmaktadır. 
Şehrin çeşitli bölgelerinde 17 fakültesi vardır.


Fakülteler ve Bölümler Şunlardır:

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Fakültesi

 • Hesaplamalı Matematik
 • Optimal Kontrol Yöntemi
 • Matematiksel Fizik
 • Yüksek Matemetik
 • Matematiksel Yazılım
 • Otomatik Yönetim Sistemleri 
 • Otomatik Üretimlerin Matemetiksel Yazılımı
 • Teori Olasılıkları ve Matematiksel İstatistik
 • Matemetiksel Modelleme ve Veri Analizi
 • Teknolojik Programlama

Radyofizik ve Elektronik Fakültesi

 • Fiziksel Elektronik
 • Sibernetik
 • Enformatik

 • Radyofizik
 • Fizik
 • Akıllı Sistemler
 • Sistem Analizi
 • Kuantum Radyofiziği ve Opto-Elektronik

Biyoloji Fakültesi

 • Botanik
 • Mikrobiyoloji
 • Zooloji
 • İnsan ve Hayvan Fizyolojisi
 • Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası
 • Genel Ekoloji ve Biyoloji Öğretim Yöntemleri
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Biyokimya
 • Moleküler Biyoloji

Kimya Fakültesi

 • Analitik Kimya
 • Organik Kimya
 • Anorganik Kimya
 • Yüksek Moleküler Bileşikler
 • Genel Kimya Öğretim Yöntemleri

 • Radyasyon ve İlaç Kimyası

Fizik Fakültesi

 • Genel Fizik
 • Nükleer Fizik
 • Teorik Fizik
 • Biyofizik
 • Lazer Fiziği ve Spektroskop
 • Fiziksel Optik
 • Katıhal Fiziği
 • Matematik ve Matematiksel Fizik
 • Yarı İletken Fiziği
 • Enerji Fiziği
 • Atom Fiziği ve Fiziksel Bilişim
 • Bilişim ve Fizik Teknolojileri Eğitimi

Tarih Fakültesi

 • Müzecilik ve Bölgesel Kültür Çalışmaları
 • Antik ve Ortaçağ Belarus Tarihi
 • Rusya Tarihi
 • Batı ve Güney Slavlar
 • Antik Dünya & Ortaçağ Tarihi
 • Modern Tarih

 • Arkeoloji ve Tarihe Yardımcı Disiplinler
 • Etnoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik Eğitimi

Coğrafya Fakültesi

 • Peyzaj Ekolojisi
 • Toprak Bİlimi ve Jeoloji
 • Jeodezi ve Kartografya
 • Coğrafi Ekoloji
 • Genel Fiziki Coğrafya
 • Yabancı Ülkelerin Ekonomik Coğrafyası
 • Kıtaların ve Okyanusların Fiziki Coğrafyası

Filoloji Fakültesi

 • Rus Dili
 • Rus Edebiyatı
 • Uygulamalı Dil Bilim
 • Klasik Filoloji
 • Latin ve Germen Dilleri
 • Slav Edebiyatı
 • Edebiyat teorisi

Mekanik ve Uygulamalı Matematik Fakültesi

 • İleri Cebir
 • Fonksiyonların Teorisi
 • Fonksiyonel Analiz
 • Matematiksel Fizik Denklemleri
 • Geometri, Topoloji ve Matematik Öğretim Yöntemleri

 • Sayısal Yöntemler ve Programlama
 • Kontrol teorisinin Matematiksel Yöntemleri
 • Diferansiyel Denklemler
 • Genel matematik ve Enformatik

Uluslararası İlişkiler Fakültesi

 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Hukuk
 • Doğu Dilleri
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler
 • İngiliz Dili
 • Germen Dilleri
 • Latin Kökenli Diller
 • Diplomatik ve Konsolosluk Hizmetleri
 • Uluslararası Özel ve Avrupa Hukuku
 • Uluslararası Turizm
 • Gümrük İşleri
 • Sosyal ve İnsani Bilimler
 • Kültürel Çalışmalar
 • Çağdaş Yabancı Diller

İktisat Fakültesi

 • Ekonomi Bilimi
 • İktisat Teorisi
 • Yönetim
 • Banka ve Finans Ekonomisi
 • Matematiksel Ekonomi ve Ekonominin Bilgi Teknolojileri

Felsefe ve Sosyal Bilimler

 • Felsefe ve Bilim Metodolojisi
 • Kültür Felsefesi
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Sosyal İletişim

Gazetecilik Fakültesi

 • Gazetecilik Teorisi ve Yöntemi
 • Gazetecilik Sosyolojisi
 • İletişim Teknolojisi
 • Radyo-Televizyon
 • Süreli Basın
 • Edebi Stiller ve Düzenleme

Belarus Devlet Üniversitesi, her yıl yüzlerce yabancı öğrencinin ‘hazırlık fakültesi’ eğitimi için başvuruda bulunduğu ‘öncelikli’ üniversitedir. Hazırlık fakültesi ücreti ve bölüm ücretleri itibarıyla diğer üniversitelerden daha yüksektir. Ancak eğitim kalitesi ve isminin bilinirliği ve tanınması yönüyle özellikle Türk öğrenciler tarafından 1.sırada tercih edilmektedir. Bu üniversitede okuyan Türk öğrenciler, özellikle Filoloji fakültesini tercih etmekte ve ‘Rus dili ve Edebiyatı – Tercümanlık’ bölümünü seçmektedirler.

Belarus devlet üniversitesinde üniversite eğitiminin yanında kısa süreli ‘Rusça Kurslar’ da düzenlenmekte ve talep halinde yılın belli zamanlarında açılmaktadır. Eğitim kalitesi, öğretmenlerinin uzmanlığı, Rusça dilini yabancı öğrencilere öğretmekteki tecrübeleri gereği, tercih edilen birinci sıradaki üniversitelerden olmasını sağlamaktadır.
Belarus Devlet Üniversitesinin internet adresi : www.bsu.by

Öğrenci Yurtları: Belarus Devlet Üniversitesinin  Minsk’in çeşitli bölgelerinde birçok yurdu bulunmaktadır, yurtlar; eski olmakla beraber, blok ve koridor sistemlidir. Kimi yurtlar koridor sistemli(banyo ve tuvaletler ortak kullanılmakta) kimisi  ise blok(banyo ve tuvaletler en fazla 3-4 oda tarafından kullanılmaktadır) sistemlidir.